Μια συνολική έρευνα για το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό και το Χρέος

H τελευταία μελέτη της διαΝΕΟσις, με καλά τεκμηριωμένες προτάσεις από τους Χριστοδουλάκη, Θεοχάρη και Νεκτάριο
Μια συνολική έρευνα για το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό και το Χρέος

Οι «πέντε δράκοι» που κρατούν φυλακισμένη την ελληνική οικονομία είναι το δυσβάσταχτο χρέος, το προβληματικό ασφαλιστικό σύστημα, το αναποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης και το  διπλό πρόβλημα της πολυνομίας/κακονομίας.
Η διαΝΕΟσις έχει ξεκινήσει έναν κύκλο ερευνών, δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων με προτάσεις για την αντιμετώπιση και των πέντε “δράκων”. Η νέα μελέτη του οργανισμού αποτελεί μια τριπλή, συνδυαστική πρόταση για την αντιμετώπιση των τριών από τους πέντε δράκους: χρέος, ασφαλιστικό σύστημα και φορολογία, τρεις τομείς που είναι εξαιρετικά κρίσιμοι και επηρεάζουν ο ένας τον άλλον.
Οι συγγραφείς της μελέτης (συνοπτικά εδώ) Νίκος Χριστοδουλάκης, Μιλτιάδης Νεκτάριος και Χάρης Θεοχάρης προτείνουν ένα νέο μείγμα δημοσιονομικών και αναπτυξιακών πολιτικών για την αντιμετώπισή τους.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν:
1.Την επίτευξη ενός συμβιβασμού για τα πρωτογενή πλεονάσματα για τα οποία η χώρα μας έχει δεσμευτεί κατά την περίοδο 2019-2022. Σύμφωνα με την πρόταση, η χώρα θα πρέπει να διεκδικήσει τη δυνατότητα ένα 2% του ΑΕΠ να κατευθύνεται στη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και υποδομών κάθε χρόνο, τουλάχιστον μέχρι το 2029.
2. Τη  ριζική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος με μείωση των συνολικών εισφορών(από 27% σε 19%) και με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Νέου Συστήματος Συντάξεων που θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο ταμείο κύριων συντάξεων, ένα πλήρως κεφαλαιοποιημένο ενιαίο ταμείο επικουρικών συντάξεων και προαιρετικά επαγγελματικά ταμεία συντάξεων.
3. Την  απλοποίηση της φορολογίας με ενοποίηση και μείωση συντελεστών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ενιαίος συντελεστής 20% στα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, φορολογία εισοδήματος από 20% έως 30% για τα φυσικά πρόσωπα και τους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις, ενιαίο ΦΠΑ 20% (και χαμηλό 10%) και μια σειρά από θεσμικές αλλαγές που θα αυξήσουν την εισπραξιμότητα και θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

10 αναμενόμενα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης:
1.Μείωση του χρέους κάτω από το 100% του ΑΕΠ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2020.
2.Ένα δίκαιο, βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, που εξασφαλίζει επαρκή κάλυψη στους ασφαλισμένους και αντιμετωπίζει τους πολίτες ισότιμα.
3.Δημιουργία αποθεματικών τουλάχιστον €50 δισ. στην πρώτη δεκαετία λειτουργίας του συστήματος.
4.Μειωμένη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τις συντάξεις, και μηδαμινή από το 2045 και μετά.
5.Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και τόνωση της απασχόλησης.
6.Μείωση του φορολογικού βάρους μισθωτών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
7.Δημιουργία 350.000 νέων θέσεων εργασίας μέχρι το 2030.
8.Μείωση της ανεργίας στο 7,1% μέσα σε 10 χρόνια.
9.Πραγματική αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών και ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.
10.Ενθάρρυνση νέων επενδύσεων και νέων εξαγωγικών δραστηριοτήτων για τις επιχειρήσεις.

Μια Συνολική Πρόταση για το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό και το Χρέος. Μια έρευνα της διαΝΕΟσις