Λειψανδρία και γυναικοκρατία

Λειψανδρία και γυναικοκρατία

Πολύ διαφωτιστικός ο εικονιζόμενος ευρωπαϊκός χαρτης, με τις αναλογίες ανδρών και γυναικών σε μια επικράτεια ταυτιζόμενη με το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου μας. Πολλές οι γυναίκες στο Κουρδιστάν, καθώς οι άνδρες έχουν μεταναστεύσει εσωτερικά σε Κωνσταντινούπολη και Προύσα, όπου και πλειοψηφούν, εργαζόμενοι στις πολλες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Ελάχιστες πάλι συναντώνται στα βορειότερα μέρη της Σκανδιναβίας, δεδομένου πως οι εκεί σκληρότατες συνθήκες ζωής και χειρωνακτικής εργασίας κατά κανόνα αντιμετωπίζονται από το «ισχυρό» φύλο. Ισόρροπη γενικά η κατανομή σε (πρώην Δυτική) Γερμανία και Ιταλία, εντυπωσιακή όμως η ανισορροπία σε Γαλλία, Ισπανία, (πρώην Ανατολική) Γερμανία και Ελλάδα. Φαίνεται πως οι αγροτικές περιοχές των πιο προηγμένων κρατών κατά κανόνα διατηρούν μεγαλύτερους ανδρικούς πληθυσμούς, ενώ οι μεγαλύτεροι γυναικείοι πληθυσμοί συναντώνται σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι υπηρεσίες αποτελούν την κύρια οικονομική δραστηριότητα και υπάρχει και περισσότερος πλούτος. Σίγουρα εντυπωσιάζει η ευρεία επικράτηση των γυναικών στο σύνολο της γαλλικής επικράτειας, ακόμη και σε κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Θυμίζω πως η Γαλλία έχει θετικότατους δείκτες γεννήσεων.

Για την πατρίδα μας κρατώ χαμογελώντας το έντονο φούξια της… ερωτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και μελαγχολώντας  το σκούρο μπλε στον Έβρο και στο ανατολικό Αιγαίο. Λίγες οι γυναίκες, λίγες οι οικογένειες, λίγα τα παιδιά, λίγη η ζωντάνια στα δοκιμαζόμενα σύνορά μας…