ΕΣΠΑ Τουρισμού για λίγους, ή για όλους;

Η πολυαναμενόμενη σχετική δράση του ΕΣΠΑ έρχεται με καθυστέρηση 2 ετών και πριμοδοτεί την συγκέντρωση της τουριστικής αγοράς.
ΕΣΠΑ Τουρισμού για λίγους, ή για όλους;

Μήνες τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος Υπουργός Χαρίτσης, αναφέρεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που θα επιδοτεί ίδρυση νέων επιχειρήσεων. 

 

Σε έγκαιρο χρονικό διάστημα είχαμε προβλέψει πως το πρόγραμμα αυτό θα ανακοινωθεί το Νοέμβριο και θα ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2017, όπως επίσης ότι αφορά επενδύσεις του 2019, δεδομένου ότι οι υποβολές κλείνουν τον Μάρτιο του 2018 και οι αξιολογήσεις θα αναμένονται προς το τέλος του έτους, αν όχι και αρχές του 2019. 

 

 Η αγωνία των επαγγελματιών του κλαδου, αλλά και όσων στοχεύουν να εισέλθουν σε αυτόν ήταν μεγάλη. 

 

Όμως, τελικά το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ξεκινά το Δεκέμβριο και ανακοινώνεται αύριο, με προϋπολογισμό 120 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, και με επιλέξιμους επενδυτικούς φακέλους από 25.000€ ως και 400.000€.

 

Το πρόγραμμα επιδοτεί τουριστικά καταλύματα, λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (όπως θαλάσσιο τουρισμό, αθλητικό τουρισμό, τουρισμό υπαίθρου, ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα), καθώς και άλλες, συμπληρωματικές του τουρισμού, δραστηριότητες.

 

Με μια πρώτη παρατήρηση, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως το πρόγραμμα στερείται των τυπικών κριτηρίων που θα έπρεπε να έχει, δεδομένου πως αξιολογεί θετικά κυρίως όσους έχουν τα χρήματα να επενδύσουν και μπορούν άμεσα να το αποδείξουν σε ποσά ως και 200.000€ ή και 248.000€, αν συνυπολογιστεί το ΦΠΑ της επένδυσης που δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 

Επίσης, δεν υφίσταται αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης της πληρότητας του επιχειρηματικού σχεδίου ή της μελέτης βιωσιμότητας αυτής, παρότι θα έπρεπε, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για καινοτομία, εξοικονόμηση ενέργειας, στοιχειώδεις ενέργειες σχεδιασμού του πλάνου της νέας εταιρείας για στρατηγική τοποθέτηση. 

 

Ακόμη, μια λανθασμένη τροπή δίνεται και στο κριτήριο της απόδειξης της δυνατότητας για διοίκηση της νέας επιχείρησης, μιας και επιβραβεύεται μόνο η εμπειρία στον κλάδο ή γενικά και όχι η κατοχή ενός πτυχίου αντίστοιχου ή η συνεργασία με διευθυντικό στέλεχος που να έχει αυτές τις δυνατότητες. 

 

Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλεψη για την απασχόληση των χιλιάδων νέων ή και μεγαλυτέρων πτυχιούχων της χώρας, ώστε να σταματήσει η φυγή μυαλών στο εξωτερικό. 

 

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιορισμός υποβολών ανά μέτοχο στο πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα σύστασης εταιρειών μόνο και μόνο για την υποβολή στο πρόγραμμα από όσους έχουν τη δυνατότητα ρευστότητας ή και δανειοδότησης, με κίνδυνο τη συγκέντρωση των κονδυλιών σε χέρια λίγων, ‘ισχυρών’ παικτών ή και πολλαπλών υποβολών από εταιρείες που θα κάνουν χρήση των ίδιων χρημάτων σε περισσότερες από μία εταιρείες. 

 

Η αβεβαιότητα αυτή που δημιουργεί ο αποκλεισμός όσων έχουν χρήματα από τη συνήθη συναλλακτική τους δραστηριότητα, όχι κατ’ανάγκη αποθεματοποιημένα, αλλά σε κίνηση, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την τάση συγκέντρωσης του κλάδου που δείχνει να πριμοδοτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και το αντίστοιχο του Τουρισμού εδώ και καιρό. 

 

Η μεσαία τάξη για άλλη μια φορά δείχνει χαμένη από ένα πρόγραμμα που θα έπρεπε να είναι κατ’εξοχήν σχεδιασμένο για αυτή. 

 

Παρακάτω παραθέτω ενδεικτικά τους δικαιούχους του προγράμματος, καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικές με τη δράση: 

 

Δικαιούχοι: 

 

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ (Κωδικό Άσκησης Δραστηριότητας) της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

 

Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων» -όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση-  που έχουν συσταθεί, και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

 

1. Να έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ : 55 της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.

2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης να μην έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα μετά από τη σύστασή της (δηλαδή μηδενικός κύκλος εργασιών).

3. Να μην έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

4. Να διαθέτουν νόμιμη οικοδομική άδεια για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 18/12/2017, με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.

 

Ειδικά για τα ξενοδοχεία ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

 

1. Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

2. Δυναμικότητα από δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες

Πάντως τυχόν δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.

 

Πέρα των παραπάνω μονάδων, δικαιούνται ενίσχυσης και:

α. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων όπως προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979

β. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Περιορισμοί για αυτές τις υποομάδες είναι :

1. Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

2. Να μην αποτελούν  ξενώνες φιλοξενίας νέων (παιδικές κατασκηνώσεις)

 

Επιπλέον επιχορηγούμενες υποκατηγορίες είναι οι:

 

5.1.2 ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Ως τέτοια εννοούνται τα:

α. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

Περιορισμοί : 

Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

β. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα

Περιορισμοί :

1. Κατάταξη σε κατηγορία 3 Κλειδιά και άνω

2. Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες

Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων -τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να είναι πιστοποιημενα και καταχωρημένα στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

 

5.2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

α. Τουριστικά θεωρούνται τα γραφεία κατά τον ορισμό του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)

β. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων.

γ. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.

δ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία, όπως αυτα προβλέπονται εκ του ν. 711/1977.

ε. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.